مطالب توسط Seyed Ehsan Alavian

آزمایش هپاتیت

آزمایش هپاتیت به منظور بررسی آسیب هایی که به کبد بیمار وارد شده باشد،انجام می شود. پیوند کبد می تواند گزینه درمانی مناسبی برای کبد آسیب دیده بیمار باشد. اغلب کبدهای پیوند شده مربوط به افرادی هستند که فوت کرده اند. بار ها شنیده ایم که نباید از لیوان مشترک آب خورده و یا قاشقی […]