ثبت

آنلاین

وقت آزمایش کرونا

شما با پر کردن فرم می توانید درخواست انجام تست کرونا در محل کار و به صورت جمعی را ثبت کنید تا همکاران ما به صورت حضوری در محل شما نمونه را از شما دریافت کرده و در اسرع وقت نتیجه را به شما اطلاع دهند .

این خدمت مخصوص مناطق 22 گانه تهران می باشد .

به وقت ملاقات نیاز دارید؟

درخواست وقت نمونه گیری برای مراکز