ثبت

آنلاین

وقت آزمایش کرونا

شما با پر کردن فرم می توانید درخواست انجام تست کرونا در منزل را ثبت کنید تا همکاران ما به صورت حضوری در منزل نمونه را از شما دریافت کرده و در اسرع وقت نتیجه را به شما اطلاع دهند .

این خدمت مخصوص مناطق 22 گانه تهران می باشد .

به وقت ملاقات نیاز دارید؟

درخواست وقت نمونه گیری در منزل

  • 0 تومان